Tag: informacja

Inność

Inność przechodzi w jakość. Pączkowanie informacji sprawia, że najpierw stają się one coraz bardziej mdłe a potem przechodzą w złudzenie. Wkrótce po placu będzie przechadzać się jedna informacja w setkach różnych sukienek. Pustka podchodzi do informacji, treści, wiadomości, dotyka ją i staje się nią. Dlatego każda informacja, która jest rzeczywiście inna, różna – już przez […]

Read More..