Niedoskonałość

czarny/ 6 sierpnia, 2020

Dla bytu nieidealnego – Człowieka, Raj – miejsce idealne nie jest sztuczne.

Sztuczne jest miejsce nieidealne – Świat.

Podstawowym atrybutem Świata jest śmierć. To ideał niedoskonałości. Bóg przyszedł na Świat, żeby:

– śmierć zamienić (wypełnić) w życie;

– wskazać człowiekowi możliwość (chwałę) niedoskonałości;

– nadać sens męce. Męka to tworzenie w niedoskonałości.

Wszystko już mamy dane. Bóg wyczerpał środki przekazu. Zostaliśmy my i nasze decyzje.

0 Comment

Add Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *