Miłosierdzie II

czarny/ 25 września, 2020

Jeszcze jeden aspekt miłosierdzia – doświadczenie.

Jest on związany z sercem i z rozumem. Dzięki doświadczeniu jesteśmy w stanie wczuć się w drugiego. Przybliżyć nasze doświadczenie, żyjące w przeszłości do tego, co aktualnie rozgrywa się u bliźniego.

Doświadczenie to pędzel, który nas maluje. Mamy tylko częściowy wpływ na jego barwy, ale możemy korzystać z niego zgodnie z naszą wolą. Dzięki doświadczeniu jesteśmy w stanie po części odtworzyć nasze stany przeszłe i, korzystając z nich, doświadczać obcych – innych od naszych – stanów.

Bóg stał się człowiekiem, nabrał więc doświadczenia w życiu człowieka.

Ja jestem człowiekiem od swych narodzin. By zrozumieć świat, a więc wolę Boga, mogę korzystać między innymi z siebie.

Miłosierdzie to prawda, która ukazuje nam dobro w jego rzeczywistym wymiarze: współrozumienia i współodczuwania. Dzięki miłosierdziu jesteśmy w stanie poznać to, z czego jesteśmy ukształtowani.

Uniżając się w przykrość, wchodzimy wysoko. W ten sposób Pan Bóg chce nam pokazać znikomość naszego widzenia wymiarów, które wcale nie są prostą relacją: góra – dół.

I widzimy rzeczywistość jak tęczę. 

0 Comment

Add Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *