Futurologia

czarny/ 5 września, 2020

Feminizm powstał po to, by w fabrykach zatrudnić kobiety. Koszty produkcji spadły, bo na rynku pojawiło się dwa razy więcej pracowników. Pracownik mógł więc zarabiać dwa razy mniej.

Jednocześnie dzieci przerzucono do żłobków i przedszkoli. Ponieważ matki i ojca nie ma w domu.

Powstało pojęcie grupy rówieśniczej. Okazuje się, że wychowanie bez grupy rówieśniczej to katastrofa moralna dla dziecka, matka zaś i ojciec są raczej źli, bo ich nie ma w domu. Dziadek i babcia przebywają w domu starców lub umierają samodzielnie.

Dzieci należy odebrać rodzicom zupełnie, rodzicom zwiększyć godziny pracy, by starczyło na emeryturę, dziadków zabić. W miejsce po dziadkach wstawiamy niemowlaki – wiele urządzeń sprawdzi się w jednym i drugim przypadku. Wszystkie zwłoki wykorzystamy powtórnie, używając worków w kolorze fioletu.

W przyszłości wprowadzić segregacje pionową – grupy rówieśnicze oraz segregacje poziomą – sfery zainteresowań i samorozwoju (praca fizyczna, praca psychiczna i brak pracy).

Ujednolicić zdrowe jedzenie.

Pieniądze zamienić na kredyt w telefonie a własność na prośbę o dzierżawę.

Raz w życiu każdy ma odbyć przynajmniej jedną fascynującą podróż.

Pielęgnować mięśnie szczęk.

0 Comment

Add Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *